IBM WS Process Server, Lombardi BPM

Role-based capabilities that enable customers to model, simulate, execute and monitor core business processes.

Help organizations to optimize business performance and increase efficiency and reduce costs.

Oracle SOA Suite 11g

Unified events and services—Enables highly flexible and responsive applications through event-driven SOA

Oracle SOA Suite 11g, is an integrated, best-of-breed suite of products that helps you rapidly design and assemble, deploy and manage, highly agile and adaptable business applications.

Bilimsel Araştırma Projeleri

Kurumunuzda yürütülen projelerin baştan sonra tüm süreçlerinin yönetimi için tek çözüm...

BAP, AB, ÖYP, SANTEZ, ERASMUS, LEONARDO, DPT ve DÜNYA BANKASI projelerine ait bilgiler, çıktılar, bütçe ve muhasebe kayıtları, seyahatler, demirbaşlar ve raporlamalar ile tüm işlemler...

Orta Katman

Orta katman ürünleri farklı sistemler üzerinde çalışan yazılımları veya yazılım bileşenlerini birbirine bağlayan, yazılımları kullanıcılara sunan ve iş süreçlerini yazılımlara dönüştürmeye yarayan yazılımlar olarak tanımlanabilir.

devamı..

Üniversite Kampüs Yönetim Yazılımı

KampüsONE, stratejik planlamadan akademik performansa, mali, idari ve öğrenci işleri dahil tüm süreçleriniz için bütünleşik tek çözüm sunarak gelişmiş karar destek faydalarını sağlamaktadır. 

devamı..

Uzaktan Eğitim, Sanal Sınıf ve LMS

Eğitim: Her zaman, Her yerde, Herkese

Bağlanın: Uzaktan eğitim yazılımı, bilgi kaynaklarının yönetimi ve tutarlı bir şekilde kurum içinde aktarımını sağlayan üstün bir araçtır.

devamı..