Müşteriler

2010

Boğaziçi Üniversitesi, Akademik Faaliyet Raporu ve CV yazılımı
Ankara Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Yazılımı, Yüzyüze sınav yazılımı ve entegrasyonu
Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, E-performans bütçe veri entegrasyon analizi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırmalar Koordinatörlüğü, Bütünleşik ÖYP Proje Yaşam Döngüsü Otomasyonu
Boğaziçi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bütünleşik BAP Proje Yaşam Döngüsü otomasyonu

2009

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırmalar Koordinatörlüğü, ÖYP Bütçe ve Proje Bazlı Muhasebe Yazılımı(TTS)
Boğaziçi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, BAP Bütçe ve Proje Bazlı Muhasebe Yazılımı(TTS)
Ankara Üniversitesi, Öğrenci kariyer merkezi otomasyonu ve portalı yazılımı
İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, BAP Bütçe ve Proje Bazlı Muhasebe Yazılımı(TTS)
EGO, İş süreç analizi, ihtiyaç analizi ve teknik şartname hazırlama hizmeti
BOREN, stratejik plan ve performans programı eğitimi ve danışmanlık hizmeti
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, stratejik plan eğitimi ve danışmanlık hizmeti
Ankara Üniversitesi, Java ile çok katmanlı, güvenli kurumsal yazılım geliştirme eğitimi
Hacettepe Üniversitesi, Öğrenci Toplulukları portalı ve SKS otomasyonu (e-imza)

2008

Lüleburgaz Belediyesi, performans esaslı bütçeleme, performans programı eğitimi
TÜİK, 5018 Yönetim Bilgi Sistemi durum tespiti ve YBS altyapı analizi ve YBS veritabanı tasarımı
YÖK, Yükseköğretim kurumlarında performans göstergeleri danışmanlık hizmeti
GAP İdaresi, Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçeleme eğitim ve danışmanlık hizmeti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Stratejik plan, Performans Programı eğitim ve danışmanlık hizmeti
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Stratejik Plan ve Performans Programı eğitim hizmeti
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Stratejik plan ve performans esaslı bütçeleme eğitim hizmeti
Ege Üniversitesi, 5018 performans parametreleri çerçevesinde bilişim altyapısı ve veri analizi hizmeti
Jandarma Genel Komutanlığı, 2008 Bilişim Hukuku ve uygulamaları eğitim hizmeti
Karel Elektronik, 2008 Bilişim Hukuku eğitim hizmeti
Mersin Üniversitesi, Taşınır mal otomasyonu yazılımı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Taşınır mal otomasyonu yazılımı
Muş Alparslan Üniversitesi, Taşınır mal otomasyonu yazılımı

2007

Hacettepe Üniversitesi, Merkezi, bütünleşik analitik bütçe, satınalma, taşınır, BAP ve faaliyet otomasyonları
Hacettepe Üniversitesi, 2007-2011 Stratejik Plan ve 2007 Performans Programı danışmanlık hizmeti
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 2005, 2007 Performans Programı danışmanlık hizmeti
Şeker Fabrikaları A.Ş., Kurumsal gelişim eğitim hizmeti
Türk Telekom A.Ş., İnsan kaynakları yönetimi eğitim hizmeti
Niğde Üniversitesi, Stratejik planlama eğitim hizmeti
Kalkınma Bankası, İnsan kaynakları eğitim hizmeti
KÇETAŞ (Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi), uygulamalı eğitim çalışması
Denizli İl Özel İdaresi, 2007 Performans programı danışmanlık hizmeti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2007 Performans programı danışmanlık hizmeti
Kocasinan Belediyesi,2007 Performans programı danışmanlık hizmeti

2006

Sağlık Bakanlığı, Strateji geliştirme başkanlığı (APK) yönetici portalı yazılımı
İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, BAP Bütünleşik proje yaşam döngüsü otomasyonu
TÜBİTAK, Online proje başvuru yazılımı ve ARBİS entegrasyonu

2005

TÜBİTAK, Proje Bazlı Muhasebe Yazılımı (TTS-Transfer Takip Sistemi)

2004

Türkmenbashi, Atçılık Merkezi ve Hipodrom Bahis otomasyonu, Aşkabat, Türkmenistan, Polimeks İnşaat
LotusHIFI, Lotus Concept HIFI içerik yönetimi ve portal yazılımı