Kamu

MetaFORM kamu kurumlarında üç temel ihtiyaca yönelik çözümler geliştirmektedir.

Bunların ilki bakanlıklar, müsteşarlıklar, genel müdürlükler ve kalkınma ajanslarına ait AB, Dünya bankası, DPT vb dış destekli veya kurum özkaynakları ile yürütülen projelere ait yönetim ihtiyaçlarıdır. TÜBİTAK tarafından 2005 yılından beri kullanılan Proje Bazlı Muhasebe ve bir yaşam döngüsü yazılımı olan Proje Yönetim Yazılımlarımız ile Kamu kurumlarımıza baştan sona çözüm sunabilmekteyiz.

İkincisi kurumlarımızın stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu ihtiyaçları ve bunlar ile ilgili altyapı yazılım ihtiyaçlarıdır. Özellikle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ihtiyaçlarına yönelik Pilot kurumlar ve danışmanlarımız ile birlikte geliştirdiğimiz profesyonel yazılımlarımız ile kurumunuza özel terzi işi çözümler sunabilmekteyiz. Üst orta düzey yöneticilerimizin anlık rapor ve grafik ihtiyaçlarına Yönetici Portalı ve MetaFORM Mobile ile çözüm üretebilmekteyiz.

Üçüncüsü ise kamu kurumlarımızın özellikle yazılım geliştiren bilgi işlem daire başkanlıklarına yönelik, iş süreç yönetimi, orta katman entegrasyon, iş zekası ve yazılım proje yönetim teknolojileridir. Bu konu hakkında BT çözümlerimizi ve Orta Katman çözümlerimizi inceleyebilirsiniz.