Bilimsel Araştırma Projeleri

Dünyada ve ülkemizde özel-kamu üniversitelerimizin stratejik planlarında öncelikli olarak uluslararası indekslere girmiş yayın, atıf, patent ve bilimsel araştırma proje sayılarının ve kalitelerinin artırılması olduğunu görüyoruz.


Özellikle uluslararası indekslerde yeralmış ve atıflar almış kaliteli yayınların ve patentlerin sayısını artırmak için hedef ise araştırmacılarımızın araştırma ve üretim ortamı olan proje sayılarını ve fonlarını artırmaktır.

Araştırmacılarımız farklı kurum ve kaynaklardan fonlanmış farklı tiplerde projeleri gerçekleştirebilmektedirler. AB gibi sponsor kurumlar daha fazla proje destekleyebilmek için fon imkanlarını artırmaya çalışırken araştırmacılarımızın bu fonları araştırmalarında kullanabilmeleri için proje başvuru ve sonrası süreçleri desteklenmelidir.

Diğer yandan bizi mutlu eden sürekli artan proje sayıları ve farklı destek protokolleri başta proje başvurusu olmak üzere proje kapanıncaya kadar olan tüm proje arka ofis süreçlerinin tıkanmasına yol açmaktadır.

Artan projelerin başvuru, gündem, değerlendirme, komisyon, satınalma, muhasebe ve gelişme rapor işlemleri bunları gerçekleştiren destek ofis çalışanları, hakemler ve komisyon üyeleri için giderek zorlaşmaktadır.

Yayınlar, Bildiriler, Dönem ve Sonuç Raporları

Projelerin çıktısı olan yayınların ve patentlerin takip edilmesi ve faaliyet raporlarının üretilmesi kadar, proje destek miktarlarının, harcamalarının, avanslarının , demirbaşlarının kısaca kurum/proje mali kaynaklarının takibi ve raporlanması da imkansız hale gelmektedir. Temelde bu ihtiyaçları karşılamak için proje yaşam döngüsü yazılımı geliştirilmiştir.  BAP, ÖYP, AB, SANTEZ, DPT vb projeler idari mali süreçleri ve proje çıktıları ile birlikte proje veya yürütücü bazında izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Projelerin tüm süreçlerinde, gelişen web ve iş süreç teknolojilerinin tüm imkanlarını kullanarak proje yürütücülerinin operasyonel süreç engellerini kaldırmak hedeflenmiştir. Keza üniversitelerimizin temel performans göstergeleri olan yayın, atıf, patent ve proje sayılarını, destek fon miktarlarını, harcamalarını, seyahatlerini, demirbaşlarını izleyebilmek ve raporlayabilmek mümkün olmuştur.

Ülkemizde bilimsel araştırma projeleri konusunda ilk ve tek çözümü geliştiren Metaform, 2005 yılında kullanıma açılan ve halen başarı ile kullanılmakta olan TÜBİTAK TTS (transfer takip sistemini) ARGE projesi olarak Teknokent bünyesinde geliştirmiştir. Proje bazlı bir resmi muhasebe uygulaması olan TTS ile TÜBİTAK ülkemizde tüm projelere ait aktardığı yaklaşık 1 milyar TL civarındaki fonu proje bazlı olarak takip etmektedir.

Proje desteği denilince akla ilk gelen kurum olan TÜBİTAK, 2006 yılından itibaren yine firmamızın geliştirdiği “Online Proje Başvuru Sistemini” kullanıma açmıştır. TÜBİTAK’ ın ARBİS sistemi ile online entegre çalışan “proje yaşam döngüsü” uygulamamız ile ülkemizde araştırmacıları proje başvurularını halen online gerçekleştirmektedirler.

Mobil imza, e-imza gibi teknolojileri de kapsayan “Proje Yaşam Döngüsü” uygulamamızı TÜBİTAK, İstanbul, Hacettepe, ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerimizde görevli binlerce araştırmacı, onlara destek hizmeti veren birim çalışan ve kurum yöneticileri internet üzerinden güvenli bir şekilde başarı ile kullanmaktadır.

Faaliyet Rapor ve Grafikleri

Yazılımın yönetici grafik ve rapor dashboard arayüzleri için, kullanıcı yetki seviyelerine göre özelleştirilebilen IBM Cognos veya ORACLE BI ürünlerini öneriyoruz. Yöneticilerin IPhone, Smart Phone veya cep telefonlarından anlık veri ve grafiklere ulaşabilmeleri için ise MetaFORM Mobile ürünümüzü öneriyoruz.

İş zekası ürünleri hakkında analist düzeyinde birim çalışanlarınıza pratik eğitimler verilerek kurumunuzun tüm yeni grafik ve rapor ihtiyaçlarınızı kolayca üretebilmesi sağlanmaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri yazılımı ile bütünleşik çalışan yazılımlarımızdan özellikle Akademik-İdari Faaliyetler yazılımı ile  Bilim İnsanı Portalı yazılımı incelemenizi öneriyoruz.

Daha fazla bilgi için veya tanıtım için lütfen tereddüt etmeden iletişime geçiniz.