İç Kontrol Yazılımı

İç kontrol yazılımı ile işler çok kolay

İç kontrol mevzuatı gereklerini çalışanlarınızla kolayca, işbirliği içinde ve süratle gerçekleştirebileceğiniz tek yazılım. Metaform İç Kontrol, açık kaynak teknolojiler ile geliştirilmiş ve kullanıcı dostu Facebook teknolojileri kullanılmıştır.

Lider/Ahenk merkezi yönetim

Uç cihaz ve kullanıcıların yönetimi için Lider/Ahenk

Kurumsal ağ üzerindeki, sınırsız sayıda farklı sistemi ve kullanıcılarını tek merkezden yönetebilmeyi, izlemeyi ve denetlemeyi sağlayan, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen ve eklentileri Metaform tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir yazılım sistemidir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Pardus Göç Projesi

Microsoft yerine Pardus kullanımı başladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık: "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Desteklenmesi eylemi gereği, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen milli işletim sistemi PARDUS'un kullanılması çalışmaları başladı"

e-ÇED Çevre Etki Değerlendirme

Dünyada ilk..eÇED, iÇED ve ÇED Karar Destek

eÇED ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve İl teşkilatları, danışman firmalar, dış paydaş kurumlar eÇED projesi ile buluştu. Karar Destek Projesi ile ek-1, ek-2 projeleri görünür hale geldi.

Başarı Hikayeleri

Veri Madenciliği Yöntemleriyle Eğitim İhtiyaçlarının Planlanması..Kişisel Eğitim Haritaları..

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Personelinin eğitim ihtiyaçlarının analizi ve veri madenciliği yöntemleriyle belirlenmiştir. Yaklaşık 700.000 sağlık personelinin eğitim ihtiyaçları uzmanlıklarına göre belirlenerek kişisel eğitim haritaları çıkarılarak bakanlık uzaktan eğitim sistemi ile entegre edilmiştir.

Başarı Hikayeleri

PROACA, Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliği...Nitelikli araştırmacılar, akademisyenler ve ArGE firmaları ve kamu kurumları tek bir çatı altında toplanıyor...

55.000 araştırmacı, 5.555 kuruluş, 33.000 proje ve 70.000 keyword ile üniversiteler ve firmaların akademisyenler ile profesyoneller görünür ve erişebilir hale geliyor.

IBM WS Process Server, IBM BPM

Role-based capabilities that enable customers to model, simulate, execute and monitor core business processes.

Help organizations to optimize business performance and increase efficiency and reduce costs.

Kampus1.com URP

Bütünleşik, Esnek, Genişleyebilir ve Sürdürülebilir Üniversite Yönetim Yazılımları...Kampus1

Java, IBM, Oracle veya açık kaynak teknolojileri ile güvenilir tek bütünleşik, sürdürülebilir ve kurumsal çözüm...

Başvuru / Proje Yaşam Döngüsü

Kamu ve Özel kurumlarımız tarafından faydalanıcılar olan kişi ve kurumlara sunulmakta olan tüm hizmetler artık online e-imzalı veya mobil uygulamalar ile çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Son kullanıcıların ve kuruluşların matbu kağıt başvuru formları ile başlayan tüm iş süreçleri kurum içinde online hatasız gerçekleştirmek için geliştirilmiştir.

devamı..

e-ÇED Çevre Etki Değerlendirme

Çevre Bakanlığı Merkez ve il teşkilatları, ÇED sürecinde görüşüne başvurulan 20 civarında diğer kamu kurumları, yatırımcılar adına proje başvurusunu gerçekleştiren yetkilendirilmiş çevre firmaları, yatırımcılar ve halkımız yazılımın temel paydaşlarıdır.

devamı..

KÜSİP Kamu Üniversite Sanayi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliği Portalı. Kamu kurumlarımızın üniversiteler ve sanayiciler ve daha pek çok paydaşın buluşma platformudur.

Ülkemizde kamu ve vakıflarca sağlanan tüm fon ve desteklerden size uygun olanı Fon Sihirbazı ile rahatlıkla belirleyebilirsiniz.

devamı..
Premium Wordpress Plugin