Uzaktan Eğitim ve Sanal Sınıf

Eğitim: Her zaman, Her yerde, Herkese

Kamu kurumlarımız, kendilerine sağladığımız uzaktan eğitim sistemi ile, mesleki içi eğitim programlarını online gerçekleştirebilirler, eğitim sonunda katılımcılara sertifika vermek veya eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek için, çevrim içi sınavlar yapabilirler, dış paydaşlara hizmet veren kurumlarımız verdikleri hizmet ile ilgili eğitimlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilirler.

Sistem, özellikle dağınık yapıda ve çok sayıda personeli olan kurumlarımız için eğitim maliyetlerini düşürmekte, sağladığı sunum imkanları ile eğitim kalitesini arttırmakta ve verilen eğitimler ve başarı oranları hakkında oluşturduğu istatistiki raporlar ile eğitim programlarının optimize edilmesini sağlamaktadır.

Sistem üzerinden senkron eğitim programları yürütülebileceği gibi,  sağlanan asenkron ders programları ile, her katılımcının kendi öğrenme hızına uygun bir biçimde eğitim programını tamamlaması da mümkün olmaktadır.

Uzaktan Eğitim Yazılımı

Uzaktan eğitim yazılımı, bilgi kaynaklarının yönetimi ve tutarlı bir şekilde kurum içinde aktarımını sağlayan üstün bir araçtır. Uluslararası standartlara uygun veri yapıları kullanılarak geliştirilen uygulamalar sayesinde uygulamada tutarlı olduğu sürece kalıcılık, verilerin kolaylıkla taşınabilirliği, içeriğin başka standart sistemlerde tekrar kullanılabilirliği, başka bir sisteme taşındığında çalışabiliyor olması, içerik paketlerinin içerik kütüphanesinden erişilebilir olması gerekir.

Öğrenme yönetimi esasları; kurumlara ders kataloglarından eğitimi anında yayma, esnek raporlama sistemleri ve bilgiye istenilen zamanda erişimi mümkün kılar.

 • Sanal sınıflar oluşturarak dersi internet ortamına taşıma,
 • Standartlara uygun ve kullanışlı içerik yönetimi (SCORM),
 • Otomatik öğrenci kaydedebilme,
 • Sınav yerlerinin atanması ve öğrenciye bilgi verilmesi ve SMS desteği,
 • Öğrenci bilgilerinin optik form üzerine otomatik yazılması,
 • Öğrenci bilgi sistemi entegrasyonu,
 • Video konferans sunucusu (Adobe Connect, bigBlueButton, red5, Open Meetings).

Ders Kataloğu

 • Ders açıklaması ve eğitmenini belirten, kullanıma açık bütün derslerin son sürümünü görüntüler;
 • Detaylandırma yeteneği kullanıcının ders detaylarını takibini kolaylaştırır;
 • Arama yeteneği kullanıcının anahtar kelimeler yardımıyla derslerini aramasına olanak sağlar;
 • Ders kataloğu alışveriş sepetleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar.

Derslerim

 • Öğrencinin tamamladığı dersler ve kayıt yaptırdığı tüm derslerin bilgisini görüntüleme;
 • Öğrencinin geçerli kayıt yaptırdığı dersleri başlatılması;

Ders Dağıtımı

 • İstatistikler, derslerin tamamlanma sürelerini, sınav sorularını ve notlarını ve her dersin durumu (başlamadı, tamamlandı, devam ediyor, vs.) hakkında verileri içerir.
 • Sınavlara hızlı erişim öğrencinin doğrudan sınavlara yönlendirilmesini ve doğrusal olmayan öğrenme modellerine alışmasını sağlar.

Öğrenci İşleri

 • Transkript ve sertifika oluşturma yeteneği.
Premium Wordpress Plugin