Özel Kalem ve Etkinlik Yönetimi

Üniversitelerimizde, üniversite içi ve dışından akademisyenlerin katıldığı bilimsel toplantılar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Bu toplantı ve etkinliklerin, üniversitelerimizin tanınırlığı açısından ciddi önemi bulunmaktadır.

Toplantı salonları ve toplantılarda kullanılacak kaynakların planlanması geleneksel yöntemlerle ciddi bir iş yükü getirirken, takvimlerde çakışmalar yaşanabilmektedir. Kampüs One içerisinde yer alan “Özel Kalem ve Etkinlik Yönetimi Modülü” ile bu süreçlerin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Modül ile, yetkili kişiler toplantı hazırlıklarını yaparken sistem üzerinden boş salonları ve diğer kaynakları (sunum ekipmanları, ses sistemleri vs.) görüntüleyebilmekte, rezerve edebilmekte, böylelikle bu süreç hızlı kolay ve hatasız bir biçimde yürütülebilmektedir.

Yazılımın özel kalem modülü yine yukarıdaki etkinlik ve toplantı süreçlerinin üst yönetim için yürütülmesini sağlarken, üst yönetimin alt birimlere talimatlarının sistem üzerinden tanımlanmasını, çevrim içi gönderilmesini ve bu yönde gelişmelerin takip edilmesini mümkün kılmaktadır. Doküman yönetim yazılımı ile entegre olarak çalışacak sistem, üst yönetimi ilgilendiren evrakların takibini de sağlamaktadır.

Premium Wordpress Plugin