ÖYP Süreç Yönetimi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının yurt dışı ve yurt içi doktora öğrenimini kapsayan 33. ve 35. maddelerinin harmanlanması ile geliştirilmiş yeni bir modeldir. Bu modelde, bir yandan üniversitelerin bilim ve teknoloji üretme kapasitesi arttırılırken diğer yandan da öğretim üyesi yetiştirilmektedir.

Yurt içi-yurt dışı bütünleştirilmiş doktora programı olarak işleyen modelin en önemli özelliklerinden birisi, mezun olan öğretim elemanının kendi üniversitesine tez danışmanı ile hazırladığı bir araştırma projesi ile dönmesi ve orada da ortak araştırmalara devam etmesidir.

ÖYP projelerine DPT kaynak sağlamakta ve daha kapsamlı ve başarılı projeler gerçekleştirilmesini sağlarken, kendi üniversitelerine dönen araştırmacılar ile üniversiteler arası bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesini de mümkün kılmaktadır.
Bu kapsamda ÖYP Yönetim Yazılımı ile;
• Proje öneri işlemleri,
• Proje değerlendirme ve revizyon işlemleri,
• Yürüyen proje işlemleri (seyahat talepleri, avans ve alım talepleri, ek süre, ek bütçe, fasıl aktarımı işlemleri ve onayları),
• Proje bütçe işlemleri,
• Proje muhasebe işlemleri,
• Satın alma işlemleri,
yürütülebilmektedir.

Sistem yukarıdaki işlemlerin etkin, kolay ve hatalardan arınmış bir biçimde sürdürülmesini sağlarken, projelerin bilimsel gelişmelerinin ve mali durumlarının takibini de mümkün kılmaktadır. Proje seviyesinden başlayarak, ana bilim dalı, enstitü ve üniversite kırılımında mali ve istatistiki raporlar alınabilmektedir.

Alınan raporlar ile kaynakların daha verimli kullanılması sağlanırken, ileriye yönelik kaynak aktarımları ve bütçe planlamaları daha kesin ve doğru bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Sistem, yürütülmesi daha zor olan, bütünleşik ve çok disiplinli projelerin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaktır.

Sistem ile ayrıca ÖYP Öğrencilerinin kadrolarının bulunduğu kendi Üniversiteleri de, öğrencilerinin durumlarını ve gelişmelerini takip edebilmektedirler.

Premium Wordpress Plugin