Kurum Veri Yolu – ESB ve SOA

Günümüzde, kurumların gün geçtikçe artan yazılım ihtiyaçlarını tek bir kaynaktan sağlamaları mümkün görünmemektedir. Bazı durumlarda bu ihtiyaç iç kaynaklar ile giderilirken, çoğunlukla belli konularda uzmanlaşmış firmaların ürünleri satın alınmakta ve uyarlanmaktadır. Ancak farklı kaynaklardan temin edilen bu yazılımların çoğu zaman birbirleri ile konuşması gerekmekte. Bu durumun son yıllarda servis odaklı mimarinin (Service-oriented architecture-SOA) önemini arttırdığını görmekteyiz. Servis odaklı mimarinin uyarlanmasında en önemli yardımcı olarak, orta katmanda yer alan kurum veri yolu (Enterprise Service Bus-ESB) araçları öne çıkmakta.

Kurum Veri Yolu kurumlara, gevşek bağlaşımlı, tekrar kullanılabilir servislerin üzerinde çalıştığı kolay yönetilebilir, standardize edilmiş bir entegrasyon platformu sunar. Kurum veri yolu özellikle

* Farklı teknolojiler kullanan uygulamalar arası entegrasyon,
* Mesaj dönüşümü,
* Veri türü dönüşümü,
* Protokol dönüşümü(SOAP-HTTP vb.),
* Farklı veri kaynakları kullanılarak, gelen mesajların zenginleştirilmesi,
* Duruma bağlı olarak servis yönlendirme ,
* Yük dengeleme,
* Yüksek erişilebilirlik,
* Güvenlik ve loglama,
* Kolay ve esnek değişiklik yönetimi,

kabiliyetleri ile entegrasyonu kolaylaştırır.

Çok sayıda ve farklı teknolojiler kullanarak geliştirilmiş uygulamalara sahip müşterilerimizin, entegrasyon ihtiyaçlarına yönelik olarak, dünyaca kabul görmüş ESB ürünlerini sağlamakta ve bu kapsamdaki projelerinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Premium Wordpress Plugin