İş Süreç Yönetimi – BPM

 

BPM Business Process Management yani iş süreç yönetim araçları’nın ortaya çıkması, yazılım dünyasında son yıllardaki en önemli gelişmelerden biri olarak görülmekte. İş Süreç Yönetim (BPM) Araçları kullanarak, geleneksel süreçlerinizi optimize ederek çok hızlı bir biçimde süreç yazılımlarına aktarabilirsiniz.

 Bu araçların sağladığı ana faydalar arasında;

 • Süreçlerin çok detaylı modellemesi ve belgelendirilmesi,
 • İş süreçleri üzerinde süreç sahiplerinin, analistlerin ve yazılım geliştiricilerin aynı ortam üzerinde etkin bir biçimde çalışabilmesi,
 • Süreç değişiklik yönetiminin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi,
 • Sürüm yönetiminin kolaylığı,
 • Kolay form tasarımı,
 • Süreçlerle birlikte belge akışının sağlanması,
 • Süreçler  iş süreç motoru üzerinde çalışırken, dar boğazların tespit edilebilmesi,
 • Süreçler ile ilişkili anahtar performans göstergelerinin tanımlanarak izlenebilmesi,
 • Süreçlere ilişkin simülasyonların çalıştırılabilmesi ve süreç iyileştirmelerinin kolaylıkla ön görülebilmesi,
 • Süreçlerde yer alan görevlerin önem sırasına göre önceliklendirilmesi,
 • Kişilerin ellerindeki iş yüküne göre görevlerin belli kurallara göre atanması,
 • Paralel iş akışının kolaylaşması,
 • Daha az teknik personel ile süreç yazılımı geliştirme imkanı ve süreç yazılımlarında sürdürülebilirliğin sağlanması

sayılabilir.

Bu faydaları sayarken, İş Süreçleri Yönetim Araçlarının konvansiyonel yazılım geliştirme metodları ve teknolojilerinin ikamesi olmadığını, her iki yöntemin de kullanım alanları olduğunu gözden kaçırmamak gereklidir.

Söz konusu araçları kullanarak kendi kaynakları ile “süreç yazılımları” geliştirmek isteyen müşterilerimize eğitim ve danışmanlık hizmetleri verirken, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda bu araçlarla geleneksel süreçlerini, süreç yazılımlarına taşımaktayız.

Premium Wordpress Plugin