Performans Esaslı Bütçe

Performans Esaslı Bütçe Yazılımı, firma hiyerarşisinde ilgili departmanlara ödenek aktarılmasını ve en alt bütçe kırılımında harcamaların kayıt altına alınmasını, ve istenilen bütçe kırılımında anlık bütçe durumunun izlenmesini ve sorgulanmasını sağlar. Harcama öncesi, sırası ve sonrası günlü ve eşik değerli işlemlerde, sorumlu personeli otomatik uyarır.

Yazılım, firmanın parametrik olarak oluşturulan birim ağacı üzerinden çalışmaktadır.

Otomasyonda tanımlı olan  ve harcama yapabilen tüm departmanlar, merkezi olarak bütçe otomasyonunu kullanabilmektedirler.

Bütçe Yazılımı ile yöneticiler istedikleri kırılımda ve anlık olarak geçek zamanlı bütçe raporuna ulaşabilmekte (aktarılan bütçe, ek bütçe ve fasıl aktarım tutarları, harcamalar, kalan bütçe, bloke edilen bütçe vb.), firmanın anlık mali durumuna hakim olurken ve ileriye yönelik karar alma ve planlama süreçlerinde bu rapordan önemli bir fayda sağlayabilmektedirler.

Yazılım,  Stratejik Plan ve Performans yazılımı ile entegre çalışır. Böylece firma  bütçesi, stratejik plan ile uyumlu bir yapı sergiler. Bütçedeki hareketlere (bütçe, ek bütçe, fasıl aktarımı, faaliyet/proje destekleme, vb.) bağlı olarak stratejik amaç ve stratejik hedeflerin mali gerçekleşme değerleri otomatik ve anlık olarak elde edilir.

Premium Wordpress Plugin