Stratejik Plan ve Performans

Stratejik Plan ve Performans Yazılımı, firmaların stratejik planlarını hazırlayabilecekleri ve planlara uygun olarak performans programlarını oluşturabilecekleri bir sistemdir. Firma yönetiminin, belirleyeceği stratejik amaçlar, “firmanın ileride olmak istediği büyük resmi” oluşturmalıdır. Firmanın, stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlayacak sratejik hedefler, temel faaliyet boyutlarında yine katılımcı şekilde oluşturulmalıdır.
Günümüzde hedefleri olan işletmeler, özellikle “para harcarken” artık neden sonuç ilişkisini  irdelemek zorundadır.

Yani firmalarda, üst, orta düzey yöneticiler ve hatta birim yöneticileri, bütçe taleplerini oluştururlarken firma statejik planında belirlenmiş stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmelerinde katkı sağlayacağı şekilde birim performans hedeflerini belirlemek zorundadır.

Birim yöneticileri belirledikleri performans hedeflerine ait performans göstergelerini tespit etmelidirler. Hedefledikleri performans göstergelerine yönelik faaliyetlerini ve projelerini tanımlayarak bunlara ait kaynak ihtiyaçlarını detaylandırmalıdırlar.

Firmanın sonraki yıl bütçesi hazırlanırken, tüm birimlerin, tüm performans hedeflerinde yeralan faaliyet ve proje ödenek talepleri konsolide edilmelidir. Bütçe gerçeğinde kısıtlamaya gidilmesi gerekiyorsa, mutlaka hangi birimin hangi performans hedefine yönelik kısıtlama yapılacağı tartışılmalıdır.

Metaform’un, geliştirdiği Stratejik Plan ve PEB (performans esaslı bütçeleme) uygulaması ile, firmanın, tüm bileceşleri ile birlikte katılımcı şekilde önce stratejik plan ve sonrasında yine tüm birimlerin katılımı ile, sonraki yıl performans esaslı bütçe çalışmasını gerçekleştirmesi mümkündür. Bu uygulama ile, firmanın stratejik planı ve sonraki yıl konsolide bütçesinin hazırlanması dışında, tüm birimlerimizin hatta anahtar çalışanlarımızın -daha sonra gerçekleşmelerini izleyeceğimiz- anahtar performans göstergelerini (KPI) ve hedeflerini de kayıt altına almış oluyoruz.

Premium Wordpress Plugin