Taşınır Mal Yönetimi

MetaFORM Taşınır Mal Yönetim Yazılımı tek başına kullanılabileceği gibi, stratejik planlama performans ve faaliyet, analitik bütçe, satın alma, hiyerarşik muhasebe ve proje yönetimi  ile entegre olarak da çalışabilmektedir. Taşınır Mal Yönetim Yazılımı ile kurum bünyesindeki tüm demirbaşlar ve sarf malzemeleri kurum, birim, ambar, ortak alan ve kişi bazında izlenebilmektedir.

Yazılım  Taşınır Mal Yönetmeliği’nde tanımlanan tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Kurumda bir birime veya kişiye  ait demirbaş işlem fişi hazırlandığı anda bilgiler muhasebe hesabına otomatik olarak yansımakta ve amortisman hesaplanabilir duruma gelmektedir.

Yazılımının işlevlerinin bazıları;

  • Kurumun excel ortamında bulunan fiili eski demirbaş verileri (kütüphane, hastane dahil) yönetici konumundaki kullanıcı tarafından otomatik olarak kurum/harcama birimi/ambar yapısında aktarılabilir.
  • Ambarlara aktarılan fiili demirbaşların personel zimmeti otomatik hazırlanabilir.
    Bu veriler kurumun son dönemde satın aldığı, halen kullanılan fakat değiştirilmesi düşünülen programlara ait veriler de olabilir. Aktarılan bu verilere ait geçmiş tarihli taşınır işlem fişi, icmal ve barkod her an üretilebilir.
  • Taşınır Girişi sonrası üretilen fiş, icmal, barkod vb. belgelerin tamamı geriye dönük olarak her zaman yetkili her kullanıcı tarafından tekrar üretilebilir.
  • Otomasyonda yetkili kullanıcılar, hesap kodları, ölçü birimleri, firma bilgileri, ambarlar v.b parametrik bilgileri tanımlayabilmektedirler.
  • Kurumun tercihine bağlı olarak kullanıcılar demirbaş isteklerini online yapabilirler. Hatta stokta olmayan talepler için otomatik satınalma süreci başlatabilirler.
  • Taşınır Mal Yönetim Yazılımı, ambarlara girişi yapılan her türlü emtia için barkod üretebilmektedir. Demirbaşlar üzerindeki barkodları sadece okutarak demirbaşın tüm geçmişi izlenebilmektedir.
Premium Wordpress Plugin