Taşınır, Demirbaş Yönetimi

Taşınır, Demirbaş Yönetim yazılımı tek başına kullanılabileceği gibi, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme,  satın alma, hiyerarşik muhasebe yazılımları ile entegre olarak da çalışabilmektedir. Yazılım ile firma bünyesindeki tüm demirbaşlar ve sarf malzemeleri firma, birim, ambar, ortak alan ve kişi bazında izlenebilmektedir.

Firmada bir birime veya kişiye  ait demirbaş işlem fişi hazırlandığı anda bilgiler muhasebe hesabına otomatik olarak yansımakta ve amortisman hesaplanabilir duruma gelmektedir.

Demirbaş yazılımının işlevlerinin bazıları;

  • Firmanın excel ortamında bulunan fiili eski demirbaş verileri yönetici konumundaki kullanıcı tarafından otomatik olarak sisteme aktarılabilir.
  • Ambarlara aktarılan fiili demirbaşların personel zimmeti otomatik hazırlanabilir.
    Bu veriler kurumun son dönemde satın aldığı, halen kullanılan fakat değiştirilmesi düşünülen programlara ait veriler de olabilir. Aktarılan bu verilere ait geçmiş tarihli taşınır işlem fişi, icmal ve barkod her an üretilebilir.
  • Taşınır Girişi sonrası üretilen fiş, icmal, barkod vb. belgelerin tamamı geriye dönük olarak her zaman yetkili her kullanıcı tarafından tekrar üretilebilir.
  • Otomasyonda yetkili kullanıcılar, hesap kodları, ölçü birimleri, firma bilgileri, ambarlar v.b parametrik bilgileri tanımlayabilmektedirler.
  • Firmanın tercihine bağlı olarak kullanıcılar demirbaş isteklerini online yapabilirler. Hatta stokta olmayan talepler için otomatik satınalma süreci başlatabilirler.

Demirbaş yazılımı ile ambarlara girişi yapılan her türlü emtia için barkod üretebilmektedir. Demirbaşlar üzerindeki barkodları sadece okutarak demirbaşın tüm geçmişi izlenebilmektedir.

Premium Wordpress Plugin