Hiyerarşik Muhasebe

Hiyerarşik Muhasebe Yazılımı, hem tek düzen, hem de analitik hesap planı yapısına sahip, gelir, gider, banka hesaplarınızı tanımlayabileceğiniz, yeni nesil bir muhasebe yazılımıdır. Kurumun kurum ağacı hiyerarşisi, kullanılacak hesap kodları, fiş tipleri, kesinti oranları parametrik olan yazılım ile kolayca oluşturulabilmektedir.

Kurumunuzun hiyerarşik birim, kullanıcı ve hesap planı çatısı sayesinde, farklı alt birimlerde/projelerde gerekirse farklı hesap planları da çalışabilmektedir.

Hiyerarşik muhasebe yazılımı, birim sayısı fazla, çok sayıda işletmesi veya projesi  olan kurumlarımızın muhasebelerini tutabilmek için geliştirilmiştir.

Kurumun tanımlanan hiyerarşisinde bulunan birim, işletme veya projelerin muhasebeleri aslında müstakil olarak tutulabilmektedir. Tüm rakamsal raporlar kurum, birim, işletme veya proje bazında alınabildiği gibi, istenildiğinde kurum düzeyinde konsolide olarak da aynı pratiklikte alınabilmektedir.

Hiyerarşik muhasebede hesapların aynı fişte çalışma kuralları, kesintiler, vergiler ve benzeri tüm tanımlar gibi fiş tipleri de parametriktir.

İsteğe bağlı olarak yeni bir fiş tipi (mesela bloke fişi) tanımlayıp, bu fişte hangi hesapların çalışacağını, hangi hesapların borç hangilerinin alacak çalışacakları veya bu fişi hangi yetkilere sahip kullanıcıların kullanabilecekleri tanımlanabilir. Hatta tanımlı bu kuralların, fiş girişi sırasında ihlal edilmesi durumunda çıkacak hata mesajları ve aksiyon, sistem yöneticisi tarafından oluşturulabilmektedir.

Yazılım, kullanıcıların özellikle fiş girişi sırasında hata yapması engellenmektedir. Fiş işlemleri yapılırken, kullanılan hesaplara ait güncel bakiyeler izlenebilmektedir. Fiş işlemleri esnasında ödeme emri veya muhasebe işlem fişi gibi belgeler otomatik ve hatasız şekilde üretilmektedir.

Tüm fiş işlemleri, kullanıcı, işlem ve zaman bilgileri ile birlikte kayıt altına alınmaktadır.

Sistem gerektiğinde proje yönetim yazılımı, satın alma, demirbaş ve ilgili diğer yazılımlar ile bütünleşik çalışabilmektedir.

Premium Wordpress Plugin