eTR14 G2B birincilik ödülü e-ÇED

Müşteri/Proje Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/e-ÇED
Müşteri Hacmi 2013 yılı idari faaliyet raporuna göre merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 11.572 personel istihdam etmektedir.

Tüm kurumlara tahsis edilen genel bütçe toplamının % 0,47’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilmiştir.

Proje Başlangıç/Bitiş Tarihi 2013
Çözümle ilgili Ayrıntılı Bilgi e-ÇED yazılımı, EK1 ve EK2 başvuru süreçlerinde bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş ve/veya kişilerin bir portal üzerinden işlem yapabilmesini sağlamaktadır.

Yazılım, 807 kişi dış kurum olmak üzere 8.759 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Temel Başarılar ÇED süreci bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar, kendilerine verilen kullanıcı adı, şifre ve e-imzaları ile sistem üzerinden ÇED başvurusu yapabilmektedir.

ÇED sürecindeki tüm iş ve işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Böylelikle; evrak havaleleri ve postada yaşanan zaman kayıpları ortadan kalkmıştır.

Uygulama ile birlikte 360 iş günü olan ÇED Süreci 60-90 iş gününe düşürülmüştür.

ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen tüm kararlara hızlı erişim sağlanmakta ve ÇED süreçleri karar verme aşamasında kullanılan kapsamlı bir veri tabanı oluşturulmaktadır.

ÇED sürecinin her aşamasında proje sahipleri (yatırımcılar) kısa mesaj (SMS) ve e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

Halkın ÇED Sürecine katılımının etkin ve verimli bir hale getirilip, şeffaf bir ortamda süreçlerin işletilerek halkın bilgilendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Akıllı telefon ve tablet PC’ler ile harita üzerinde «ÇED Olumlu» ve «ÇED Gerekli Değildir» kararı alınmış olan projeler takip edilebilmektedir.

ÇED raporu ve proje tanıtım dosyalarının kağıt çıktılar halinde hazırlanmıyor olması, yılda yaklaşık 61,5 milyon adet A4 kağıt tasarrufu sağlayıp, 50 ha ağaçlandırmadan elde edilen yutak alan kapasitesine eşdeğer 1.000 ton eşdeğerinde CO2 salınımını engellemektedir. Böylelikle elde edilen faydalar;

300 ton kağıt tasarrufu,
5.100 adet ağacın hayatta kalması,
132.000 ton temiz su ve 2.280.000 kWh enerji tasarrufudur.

Premium Wordpress Plugin