ÇSB ÇED Karar Destek, Simulasyon

Müşteri/Proje Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Karar Destek
Müşteri Hacmi 2013 yılı idari faaliyet raporuna göre merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 11.572 personel istihdam etmektedir.

Tüm kurumlara tahsis edilen genel bütçe toplamının % 0,47’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilmiştir.

Proje Başlangıç/Bitiş Tarihi 2013
Çözümle ilgili Ayrıntılı Bilgi Karar Destek Sistemi ile EK1/EK2 projelerinin ÇED raporlarının içinde bulunan hesaplamalar uzman ve danışman firmalara sunulur.
Temel Başarılar EK1/EK2 projelerinin ÇED raporlarının içinde bulunan hesaplamaları uzman ve danışman firmalara sunan Karar Destek Sistemi ile hesaplamalar (gürültü hesaplama, hafriyat miktarı hesaplama, devine bağıntısı, patlayıcı miktarı, taş savrulması, atık su kirlilik yükü, atık su kirlilik yükü (lt), basamak patlatma, canlı hayvan kütlesi (büyükbaş, küçükbaş), toz emisyonu, atık hesaplama, canlı hayvan kütlesi (kümes), emisyon faktörleri, katı atık gaz miktarı, tünel patlatma, yer sarsıntı hızı) daha kolay ve isabetli olarak yapılabilmektedir.

Çevresel etkileşimin faaliyet bazında izlenmesine olanak tanımaktadır.

Premium Wordpress Plugin