ÇSB ÇED Arşiv Aktarım, GIS katman.

Müşteri/Proje Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ÇED Arşiv Aktarımı
Müşteri Hacmi 2013 yılı idari faaliyet raporuna göre merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 11.572 personel istihdam etmektedir.

Tüm kurumlara tahsis edilen genel bütçe toplamının % 0,47’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilmiştir.

Proje Başlangıç/Bitiş Tarihi 2013
Çözümle ilgili Ayrıntılı Bilgi ÇED arşiv aktarımı; veri hazırlama, aktarım, kontrol, veri girişi ve eşleştirmeyi kapsamaktadır. Bu bağlamda; 2013 yılı sonuna kadarki ÇED proje dosyalarının verileri baz alınmak üzere, ÇED kararlarına ait dosyalar sayısal ortama aktarılıp, pdf formatında merkezi veritabanına aktarılmıştır.
Temel Başarılar Veri aktarımı merkezi veri tabanında mükerrer kayıt olmamasını sağlanmıştır.

Tespit edilen mükerrer veriler doğru anahtar kayıtlar oluşturularak eşleştirilip tekil hale getirilmiştir.

Premium Wordpress Plugin