e-ÇED Çevre Etki Değerlendirme

Çevre Bakanlığı Merkez ve il teşkilatları, ÇED sürecinde görüşüne başvurulan 20 civarında diğer kamu kurumları, yatırımcılar adına proje başvurusunu gerçekleştiren yetkilendirilmiş çevre firmaları, yatırımcılar ve halkımız yazılımın temel paydaşlarıdır.

ÇED başvuru,

değerlendirme, karar destek süreçleri ve ÇED olumlu izin belge basımı tamamen online hale getirilerek eimza ve döküman yönetim entegrasyonu ile gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 1 yıl süren ÇED olumlu/olumsuz süreci 92 güne indirilmiş ve tamamen şeffaf hale getirilmiştir. eÇED yazılımı, EK1 ve EK2 başvuru süreçlerinde bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre denetim firmalarının ve diğer tüm paydaşların online eimzalı işlem yapabilmesini sağlar.

Diğer yandan çevre denetim firmalarının yeterlik işlemleri, personel bilgileri, ceza bilgileri ve akreditasyonları yönetilebilir. Varsa firmaların ceza puanları takip edilebilir, ceza alan firmalar hangi nedenden dolayı ceza aldıklarını anlık olarak takip edip yine sistem üzerinden cezai işlemlerini yapabilirler.Akredite olan firmalara tanımlanmış olan rol ve görevler doğrultusunda yetkilendirme yapılır, kişi/kuruluş yetkisi dahilindeki işlemleri yapabilir ve yetkisi dahilindeki verileri görebilir.

Farklı kaynaklardan çeşitli bilgilerin toplanması zaman aldığı gibi, iş odağının bölünmesi anlamına da gelmektedir. Tüm işlemlerin tek bir kanalla yapılıyor olması bunların önüne geçmektedir.

Proje sahibi yatırımı ve planlamasını onaya göre şekillendireceğinden, sürecin hangi aşamada olduğunu, daha ilk aşamalardan sıkıntı yaşanıp yaşanmadığını öğrenebilecektir.

EK1 ve EK2 için yapılan başvurularla ilgili özet bir faaliyet raporu anlık olarak görüntülenebilir. Kayıtlı verilerden anlık raporlar alınabilmesi sayesinde projelerin durumu, sektörel dağılımı, illere göre dağılımı gibi istatistiki verilere kolayca ulaşılabilmektedir.

Özellikle hesap ve kontrolü zor olan mevzuat da yeralan kirlilik, harfiyat, patlatma vb bilimsel hesaplamalar gerçek GIS verileri üzerinden matematik ve görsel olarak simüle edilmektedir.

EK1 ve EK2 süreçleri ile ilgili hangi işlerde ne durumda olunduğu, yeni bir görevin olup olmadığının takibi, kişinin hangi konuda ne kadar çalışma yaptığını, bitirmesi gereken çalışamalarının ne olduğunu takip edip hiç bir görevi atlamamasını sağlayacaktır.

İDK ve HKT toplantı tarih ve bilgileri sistem üzerinden takip edilebilir.

Proje dosyalarının ve konum bilgilerinin sisteme yüklenebilmesi kağıt tasarrufunun yanı sıra evrakların gelip gitmesinden ortaya çıkan zaman kaybının da önüne geçecektir. İmza gerektiren onay süreçleri e-imza ile gerçekleştirilmektedir.

Bilgisayara ulaşılamadığı zamanlarda mobil uygulama ile, akıllı telefon ve tabletler üzerinden “ÇED Olumlu” ve “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmış faaliyetler izlenebilir.

Premium Wordpress Plugin