Arşivden Dijitale ve GIS Katmanları

Türkiye Cumhuriyeti ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) Ek1 ve Ek2 proje kapsamındaki tüm sektörlerde yatırımlar bilgilerinin sayısal ortama aktarımı ve anlamlandırılması;veri hazırlama, aktarım, kontrol, veri girişi, eşleştirme, anlamlandırma ve GIS altyapısına entegrasyonu kapsamaktadır. Bu çerçevede; 2013 yılı sonuna kadarki ÇED proje dosyalarının verileri baz alınmak üzere, ÇED kararlarına ait dosyalar sayısal ortama aktarılıp, pdf formatında merkezi veritabanına aktarılmış diğer yandan yatırımların gerçek lokasyonları vektörel olarak GIS uygulamasına taşınmış ve görünür hale gelmiştir..

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında doküman ve/veya CD olarak pdf formatında bulunan verilerin oluşturulan veri giriş formu çerçevesinde künye bilgilerinin ve koordinat bilgilerinin doldurularak sisteme aktarılması sağlanmıştır. Bunun için bir uygulama hazırlanıp merkezi veri tabanına aktarımı sağlanmıştır. Veri giriş ekranları ve diğer arayüzlerin tasarımı yapılmıştır.

Sistem bakanlığın diğer sistemlerine veri paylaşmaktadır.Aktarılan verilerin merkezi veri tabanında mükerrer kayıt oluşturmaması sağlanmıştır.Bulunan mükerrer veriler doğru anahtar kayıtlar oluşturularak eşleştirilmiş ve tekil hale getirilmiştir.

Ülke geneli kullanılmakta olan uygulama ile halen eÇED sisteminden gelen yeni yatırım bilgileri ile büyümektedir.GIS altlığında görünür olan yatırımların temel bilgileri hatta IHA havadan denetim görüntüleri ve ceza verilerine erişilebilmektedir.Projemiz 2014 eTR Kamudan İş dünyasına ehizmetler birincilik ödülü kazanmıştır.

Premium Wordpress Plugin