Lider/Ahenk merkezi yönetim

Lider/Ahenk Nedir?

Kurumsal ağ üzerindeki, sınırsız sayıda farklı sistemi ve kullanıcılarını tek merkezden yönetebilmeyi, izlemeyi ve denetlemeyi sağlayan, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen ve eklentileri Metaform tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir yazılım sistemidir.

Küresel dünyada kurumsal bilgi işlem merkezlerinin, sürekli genişleyen ve değişen bilişim araçları üzerindeki kurumsal politikalarını, güvenlik gereksinimlerini, etkin, esnek ve düşük maliyetlerle karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Lider sunucu ve Ahenk çekirdekleri ile LDAP sunucusunun oluşturduğu benzersiz çözüm altyapısı çevresinde kurumsal ihtiyaçlara göre özelleşmiş otuzdan fazla eklenti içerir.

Her ölçekte, merkezi ya da dağıtık organizasyonlara göre ölçeklenebilir. Gereksinimlere göre uyarlanabilir. Mevcut kurumsal yazılım ve çözüm sistemlerine kolayca entegre olabilir.

kimler için lider/ahenk?

Pc veya uç cihazları donanım seviyesinde veya kullanıcı yetkilerini yönetim ve raporlama ihtiyacı duyan;

 • Kamu kurumları
 • Güvenliğin önemli olduğu kurumlar
 • Merkezi yapıya sahip orta/büyük ölçekli kurumlar
 • Dağıtık yapıya sahip kurumlar

neden lider/ahenk?

Açık Kaynak Kodlu
Açık kaynak kodlu olması sayesinde daha güvenli, kaliteli, esnek, izlenebilir ve kolay geliştirilebilir yapıdadır. Kullanıldıkça büyüyen geliştirici topluluğu ile daha güçlü destek ve toplam sahip olma maliyeti avantajı sağlar.

Ölçeklenebilir
Yerel ya da dağıtık LDAP tabanlı çözüm altyapısı ile sınırsız sayıdaki bilgisayar ve kullanıcıyı yönetir. Sistemin tümünü ya da belirli nitelikteki donanım ve kullanıcı kümelerini ayrı ayrı ya da toplu halde yönetmek üzere ölçeklenebilir çözüm sağlar.

Uyarlanabilir
Kurumların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere her geçen gün yenileri eklenen otuzdan fazla eklenti barındırmaktadır. Kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda kendi eklentilerini kolaylıkla geliştirilebilir ya da mevcut eklentileri değiştirebilir.

Entegre Edilebilir
Kullanılan ya da kullanılması planlanan kullanıcı ve kimlik yönetimi sistemlerine, yönetim bilgi sistemlerine, envanter ve kaynak yönetimi sistemlerine kolayca entegre edilebilir. Gerek merkezde gerekse istemcilerde istenilen 3. parti yazılım çözümleri ile entegrasyon yapılabilir.

lider/ahenk yetenekler

Yönetme, İzleme, Denetleme, Raporlama
LiderAhenk; kurumsal bazda bilgisayar ve kullanıcılarını belirlenen kurumsal politikalar çerçevesinde yönetir, izler, denetler ve durumu anlık ve dönemsel olarak raporlar. Tüm sistemin işleyişi bir yönetim konsolu üzerinden basit, anlaşılır ve kolay kullanılır şekilde izlenip, denetlenip, yönetilir. Yönetim tek merkezden yapılabileceği gibi, organizasyonel ya da işlevsel olarak istenilen biçimde dağıtılabilir.

LDAP Mimarisi
LiderAhenk; tüm bilişim sistemlerini ve kullanıcıları kurumsal organizasyon yapısına göre LDAP üzerinde tanımlar. Mevcut LDAP sistemleri ile veri alışverişi yapabilir. Kullanıcıların tüm yetki ve rolleri eksiksiz olarak LDAP üzerinde tanımlanabilir. Sistemlerin ve kullanıcıların yönetimi için başka bir LDAP sistemine gerek bırakmaz.

Yapılandırma Yönetimi
LiderAhenk; kurumsal politikalar doğrultusunda merkezi olarak tarayıcı, ateş duvarı, antivirüs, vekil sunucu vb. uygulamaların özelliklerini düzenleyip, değiştirebilir.

Uygulama Yönetimi
LiderAhenk; kurumsal bazda kullanılan kritik uygulamaları uzaktan kurar, günceller ya da kaldırabilir. Uygulamaların sistem kaynaklarını kullanımını sınırlandırabilir. Uygulamaların kullanım istatistiğini tutar.

Günce (Log) Takibi
LiderAhenk; sistemlerden, uygulamalardan ve kullanıcı oturumlarından gelen günce kayıtlarını birleşik ve sorgulanabilir biçimde Lider veri tabanında tutar ve temel raporlar sağlar.

Bilgi Güvenliği
LiderAhenk; çeşitli eklentiler ile sistem üzerindeki çevre birimlerinin (USB, Optik Sürücü vb.) yönetimini sağlar. Ateş duvarı ve antivirüs eklentileri ile de kullanıcıların ağ üzerindeki erişim güvenliğini denetler ve düzenler.

Kaynak kullanımı ve Envanter Yönetimi
LiderAhenk; bilgisayar sistemlerinin kullanım ömrü boyunca performansını, fonksiyonel ve fiziksel özelliklerini, tasarım ve operasyonel bilgilerle birlikte sürekli izler ve raporlar.

Bildirim Yönetimi
LiderAhenk; sistemin CPU, RAM ve DISK gibi temel kaynaklarının kritik kullanım eşikleri geçildiğinde uyarı bildirimi üretir.

eklentiler

Uygulama Yönetimi Eklentisi
Yönetilen makinalarda yüklü programlar taranarak kayıt altına alınır. Kurumsal politika ve gereksinimlere göre program ve sürümlerini içeren profiller tanımlanarak, kurulum, kaldırma, sürüm yükseltme, düşürme işlemleri kolayca yapılır. Gereksiz, zararlı ve/veya yasaklı uygulamaların kurulması engellenir.

Dosya Paylaşımı Eklentisi
Büyük boyutlu kurulum dosyalarının çok sayıda bilgisayara hızla yüklenmesi için BitTorrent protokolünün uyarlanması ile geliştirilmiştir. Bu çözüm ile paylaşılacak dosya hiçbir darboğaz oluşturmadan binlerce makinaya aynı anda ve en yüksek hızla kopyalanır.

Kaynak Kullanımı Eklentisi
Kurumsal ölçekte tüm bilgisayar kaynaklarının kapsamlı bir fotoğrafı çekilir. Donanımların tüm teknik özellikleri, disk sığası ve doluluğu, CPU hızı ve ortalama yoğunluğu vb. veriler istenilen anda toplanıp tür, tip, kapasite ve kullanım kriterlerine göre raporlanır.

Oturum Açma (Login) Eklentisi
Kullanıcı için tanımlanmış tüm kısıtlamalar oturum açma aşamasında bilgisayara indirilerek uygulanır. Kullanıcı beklemez ancak kısıtlı kullanım ayarları ile çalışır. Politika değişikliği olmadıkça herhangi bir tekrar yükleme yapılmaz. Eklenti sayesinde kullanıcılar izin verilen bilgisayarlarda kendi hakları ile çalışabilir.

Diğer Eklentiler

 • Betik Yönetimi
 • USB Yönetimi
 • Optik Sürücü Yönetimi
 • Yazıcı Yönetimi
 • Görüntü Ses Kayıt Politikaları Yönetimi
 • Kablosuz Ağ Yönetimi
 • Disk Kotası Yönetimi
 • Bağlı Dizin Yönetimi
 • Ağ Yönetimi
 • Yedekleme Yönetimi
 • Servis Yönetimi
 • Dosya Yönetimi
 • Yetkili Kullanıcı Yönetimi
 • Parola Değiştirme Yönetimi
 • Parola Politikaları Yönetimi
 • Yerel Kullanıcı Yönetimi
 • Ateş Duvarı Yönetimi
 • Antivirüs Yönetimi
 • Web Browser Yönetici
 • Günce Yönetimi
 • Bildirim Yönetimi
 • Ekran Koruyucu Yönetimi
 • Ekran Görüntüsü Alma
 • Masaüstü Arkaplan Yönetimi
 • Masaüstü Ayarları Yönetimi
Premium Wordpress Plugin