Kamu/Özel Sektör Uygulamaları

Metaform kuruluşların iki temel ihtiyacına yönelik çözümler geliştirmektedir.

Bunların ilki kuruluşlarımızda yıllardır süre gelen geleneksel kağıt, word/excel belge tabanlı manuel iş süreçlerini elektronik/mobil imzalı online e-iş süreç yazılımlarına dönüştürmektir. Başvuru yaşam döngüsü gibi pek çok kuruluşun omurgası sayılabilecek e-iş uygulamaları çok kısa sürelerde hayata geçirilebilmektedir.

Bir başvuru süreç yönetim yazılımı olan eÇED projesi eTR2014 kamudan iş dünyasına ehizmetler birincisi seçilmiştir. Geliştirdiğimiz e-iş süreç yazılımları ilk dakika kurum üst orta düzey yöneticilerimizin anlık anlamlı tekil veri sağlayarak rapor ve grafik destekli karar destek ihtiyaçlarına çözüm sağlamaktadır.

İkincisi ise kuruluşlarımızın teknoloji yazılım ihtiyaçlarına çözüm sağlamaktır. Bunlar çoğunlukla orta katman teknolojileri ve açık kaynak teknolojilerdir. IBM, Oracle gibi üreticilerin veya açık kaynak orta katman teknoloji çözümleri ile kurumda uygulamalar arası veya kurumlar arası entegrasyon faydaları en üst düzeye çıkarılmaktadır.

Microsoft’ dan Linux’ a göç projeleri için baştan sona ihtiyaca özel client sürüm ve yönetim yazılımlarının geliştirilmesi, süreç danışmanlığı, eğitim ve destek hizmeti sağlanmaktadır.

Premium Wordpress Plugin