Öğrenci İşleri Yönetimi

MetaFORM Kampüs ONE öğrenci işleri yazılımı, kamu ve özel tüm üniversitelerin yeni YÖK mevzuatına uygun ihtiyaçlarının, karşılanması için geliştirilmiştir. Birim çeşitliliği olan pek çok kamu ve özel üniversite incelenmiş ve yazılımda gerçekleştirilmiş parametrik yapı ile, üniversitelerin mevzuat değişikliği ve birim çeşitliliğini yönetebilmeleri için gerekli esneklik sağlanmıştır.

Üniversite bünyesindeki;

 • Tüm fakülteler,
 • Yüksek okullar,
 • Konservatuar,
 • Tıp fakültesi, eczacılık ve dişçilik fakülteleri,
 • Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve sertifika programları,
 • Yaz okulu ve hazırlık okulları,
 • Çift anadal ve yandal programları ait tüm işlemler kapsanmıştır.

Üniversitenin ihtiyacı olan iç ve dış kurum entegrasyonları web servisleri ile gerçekleştirilmektedir.

Yazılımın temel fonksiyonları şunlardır;

 • Öğrenci kimlik bilgilerinin tanımlanması,
 • Öğretim üyesi bilgilerinin tanımlanması,
 • Fakülte, birim ve bölüm bilgilerinin tanımlanması,
 • Program, müfredat, ders bilgilerinin tanımlanması,
 • Dönem dersleri bilgilerinin tanımlanması (açılacak programlari dersler vb.),
 • Öğrencilerin tabi oldukları program ve bu programlara ilişkin kuralların tanımlanması (başarı kriterleri, borçlanma kriterleri vb.),
 • Öğrencilerin kayıt dönemlerinde ders seçmeleri ve onay mekanizmaları (Add/Drop),
 • Öğrencilerin tabi oldukları program ve seçtikleri dersleri göre borçlandırılmaları,
 • Kayıt ücretlerinin, harçların sisteme alınması,
 • Öğrenci not bilgilerinin sisteme tanımlanması,
 • Mezuniyet ve çıkış işlemleri,
 • Ders dökümü işlemleri (transcript),
 • Raporlama işlemleri.

Ülkemizdeki en gelişmiş öğrenci işleri yönetimi yazılımını tüm fonksiyonları ile detaylı incelemek için lütfen iletişime geçiniz.

Premium Wordpress Plugin