Taşınır, Demirbaş Yönetimi

MetaFORM Kampüs yönetim yazılımları içinde olan demirbaş yazılımı tek başına kullanılabileceği gibi, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, analitik bütçe, satınalma, hiyerarşik muhasebe, proje yaşam döngüsü, bilim insanı portalı ve faaliyet yazılımları ile entegre olarak da çalışabilmektedir. Demirbaş (taşınır) yazılımı ile üniversite bünyesindeki tüm demirbaşlar ve sarf malzemeleri üniversite, birim, ambar, ortak alan ve kişi bazında izlenebilmektedir.

Demirbaş yazılımı aynı zamanda kamu üniversitelerinin Taşınır Mal Yönetmeliği’nde tanımlanan tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Üniversitede bir birime, kişiye veya proje yürütücüsüne ait demirbaş işlem fişi hazırlandığı anda bilgiler muhasebe hesabına otomatik olarak yansımakta ve amortisman hesaplanabilir duruma gelmektedir.

Demirbaş yazılımının işlevlerinin bazıları;

  • Üniversitenin excel ortamında bulunan fiili eski demirbaş verileri (kütüphane, hastane dahil) yönetici konumundaki kullanıcı tarafından otomatik olarak kurum/harcama birimi/ambar yapısında aktarılabilir.
  • Ambarlara aktarılan fiili demirbaşların personel zimmeti otomatik hazırlanabilir.
    Bu veriler kurumun son dönemde satın aldığı, halen kullanılan fakat değiştirilmesi düşünülen programlara ait veriler de olabilir. Aktarılan bu verilere ait geçmiş tarihli taşınır işlem fişi, icmal ve barkod her an üretilebilir.
  • Taşınır Girişi sonrası üretilen fiş, icmal, barkod vb. belgelerin tamamı geriye dönük olarak her zaman yetkili her kullanıcı tarafından tekrar üretilebilir.
  • Otomasyonda yetkili kullanıcılar, hesap kodları, ölçü birimleri, firma bilgileri, ambarlar v.b parametrik bilgileri tanımlayabilmektedirler.
  • Üniversitenin tercihine bağlı olarak kullanıcılar demirbaş isteklerini online yapabilirler. Hatta stokta olmayan talepler için otomatik satınalma süreci başlatabilirler.

Demirbaş yazılımı ile ambarlara girişi yapılan her türlü emtia için barkod üretebilmektedir. Demirbaşlar üzerindeki barkodları sadece okutarak demirbaşın tüm geçmişi izlenebilmektedir.

Premium Wordpress Plugin