Stratejik Plan ve Performans

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükseköğretim kurumlarının, öğretim ve araştırma olarak iki temel faaliyet boyutu bulunmaktadır. Kurumun, paydaşları ile birlikte belirleyeceği stratejik amaçlar, “kurumun ileride olmak istediği büyük resmi” oluşturmalıdır. Kurumun, stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlayacak sratejik hedefler, temel faaliyet boyutlarında yine katılımcı şekilde oluşturulmalıdır.
Geçmişten günümüze üniversitelerimizde değişen gerçekler ise, artan öğrenci sayısı, kısıtlı mali, teknik, altyapı imkanları ve yetişmiş öğretim elemanı sıkıntısıdır. Özel ve kamu üniversitelerimiz, özellikle “para harcarken” artık neden sonuç ilişkisini tıpkı hedefleri olan işletmeler gibi irdelemek zorundadır.

Yani üniversitelerimizde üst, orta hatta birim yöneticileri, bütçe taleplerini oluştururlarken kurum statejik planında belirlenmiş stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmelerinde katkı sağlayacağı şekilde birim performans hedeflerini belirlemek zorundadır.

Birim yöneticileri belirledikleri performans hedeflerine ait performans göstergelerini tespit etmelidirler. Hedefledikleri performans göstergelerine yönelik faaliyetlerini ve projelerini tanımlayarak bunlara ait kaynak ihtiyaçlarını detaylandırmalıdırlar.

Üniversitenin sonraki yıl bütçesi hazırlanırken, tüm birimlerin, tüm performans hedeflerinde yeralan faaliyet ve proje ödenek talepleri konsolide edilmelidir. Bütçe gerçeğinde kısıtlamaya gidilmesi gerekiyorsa, mutlaka hangi birimin hangi performans hedefine yönelik kısıtlama yapılacağı tartışılmalıdır.

Metaform’un, özel ve kamu üniversiteleri için geliştirdiği Stratejik Plan ve PEB (performans esaslı bütçeleme) uygulaması ile, kurumun, paydaşları ile birlikte katılımcı şekilde önce stratejik plan ve sonrasında yine tüm birimlerin katılımı ile, sonraki yıl performans esaslı bütçe çalışmasını gerçekleştirmesi mümkündür. Bu uygulama ile, üniversite stratejik planı ve sonraki yıl konsolide bütçesinin hazırlanması dışında, tüm birimlerimizin hatta anahtar çalışanlarımızın -daha sonra gerçekleşmelerini izleyeceğimiz- anahtar performans göstergelerini (KPI) ve hedeflerini de kayıt altına almış oluyoruz.

Üniversitelerimiz için gerekli olan “nitelikli” faaliyetler, performans hedefleri ve performans göstergelerine yönelik kapsamlı analiz yapılarak Stratejik Plan ve PEB uygulaması içine gömülmüştür.

Premium Wordpress Plugin