Akademik ve İdare Faaliyet

Üniversitelerimizde 5 yıllık stratejik plan ve sonrasında yıllık performans esaslı faaliyet bazlı bütçe hazırlanmakta, bir program olan bütçenin gerçekleştiği, yani eğitim-öğretim faaliyet ve araştırma projelerinin yürütüldüğü ve  harcamalarımızı gerçekleştirdiğimiz cari dönemler yaşanmaktadır.

Bu bütçe gerçekleşme/öğretim dönemi içinde ve sonunda, üniversite, birim ve araştırmacıların,  planladıkları hedeflere ne kadar ulaştıklarını ölçmek, izlemek, değerlendirmek varsa problemlerimizi tespit etmek, gerekli ise stratejilerimizi, hedeflerimizi gözden geçirmek ve değerlendirme sonuçlarımızı paylaşmak ihtiyacını yaşıyoruz.

İzlediğimiz ve değerlendirdiğimiz akademik, idari ve mali bu verilerin bazılarını paydaşlarımızla ile paylaşıyoruz. Genelde bu paylaşım çok sınırlı olarak üniversite web sitesi ve portalından yayınladığımız grafik ve tablolar halinde iken, aslında bu paylaşımı eksiksiz şekilde birim bazında ve üniversite genelinde hazırladığımız faaliyet raporları ile gerçekleştiriyoruz.

Üniversitemizde faaliyet raporu olarak ürettiğimiz belgeler, aslında kurum ve birimler bazında idari genel bilgileri, mali gerçekleşme verilerini, akademik performans hedeflerimize yönelik faaliyet ve projelerimiz ile ilgili göstergelerimizin gerçekleşme oranlarını içermektedir. Bütçeden talep ettiğimiz ödeneği kullandığımız halde performans hedeflerimize ulaşamadıysak nedenlerini de faaliyet raporu dökümanında değerlendiriyoruz.

Performans Göstergeleri ve Gerçekleşmeleri

Üniversite olarak stratejik plan dokümanı ile bir misyon, vizyon ve bunlara bağlı amaç ve hedefler belirlemiş ve umutlarımızı öngörülere dönüştürmeye çalışmış iken, faaliyet raporu dökümanında ise kamuoyuna doğrudan, hatta rektör güvence beyanı ile doğruluğu tartışılmaz  gerçekleşme ve istatistik veriler sunmak zorundayız.

Gerçekleşen performans göstergelerimizi ve akademik, idari ve mali verilerimizi birimlerimizden doğru şekilde toplamamız, hedeflerimize göre ayrıştırmamız, kurum bazında büyük resmi görmek için konsolide etmemiz ve son olarak birim bazında ve kurum bazında faaliyet raporu dökümanını hazırlamamız gerekiyor.

Birim yöneticilerimizin sağladığı verilerin mi, yoksa kapalı kutu çalışan ilgili yazılımlarımızın sağladığı verilerin mi doğru olduğunu düşünürken ve tek tek excel satırlarını kontrol ederken durup ihtiyacınızın Metaform’ un bütünleşik faaliyet yazılımı olduğunu farkediyorsunuz.

Faaliyet yazılımı, cari döneme ait işlemler yaparken, geçmişten günümüze  bir kurumsal hafıza yazılımı olarak ciddi bir işlevi yerine getirmektedir. Bu işleve bir örnek vermek gerekirse; Yazılımı kullanarak “2007 -2010 arası öğrenci sayılarındaki değişimi veya bütçe gerçekleşmelerini” üniversite veya birim bazında grafik veya tablo olarak alabilirsiniz.

Faaliyet Raporları ve Grafikler

Ipad uyumlu yazılımın yönetici grafik ve rapor dashboard arayüzleri için, kullanıcı yetki seviyelerine göre özelleştirilebilen IBM Cognos veya ORACLE BI ürünlerini öneriyoruz. Yöneticilerin IPhone, Smart Phone veya cep telefonlarından anlık veri ve grafiklere ulaşabilmeleri için ise MetaFORM Mobile ürünümüzü öneriyoruz.

İş zekası ürünleri hakkında analist düzeyinde birim çalışanlarınıza, pratik eğitimler verilerek kurumunuzun tüm yeni grafik ve rapor ihtiyaçlarınızı kolayca üretebilmesi sağlanmaktadır.

Akademik ve İdari Faaliyetler yazılımı ile bütünleşik çalışan yazılımlarımızdan özellikle Bilim İnsanı Portalı yazılımı ile Bilimsel Araştırma Projeleri yazılımlarını incelemenizi öneriyoruz.

Daha fazla bilgi için veya tanıtım için lütfen tereddüt etmeden iletişime geçiniz.

Premium Wordpress Plugin