Araştırma Projeleri Yönetimi

Elektronik imza ve YÖKSİS, KÜSİP, döküman yönetim sistemleri ile entegrasyonu olan uygulama ile BAP, AB, Kalkınma Ajansları,  SANTEZ, DPT projeleri ile vakıf destek ve ödül süreçleri, akademik idari mali süreçleri ve proje çıktıları ile birlikte proje veya yürütücü bazında izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Dünyada ve ülkemizde, özel-kamu üniversitelerinin stratejik planlarında öncelikle, uluslararası indekslere girmiş yayın, atıf, patent ve bilimsel araştırma proje sayılarının ve bunların kalitelerinin artırılmasının, stratejik amaç olarak tanımlandığını  görmekteyiz.
Özellikle uluslararası indekslerde yer almış ve atıflar almış kaliteli yayınların ve patentlerin sayısını artırmak amacı altında, hedef olarak, araştırmacılarımızın araştırma ve üretim ortamı olan proje sayılarını ve fonlarını artırmak yer almaktadır.

Araştırmacılarımız, farklı kurum ve kaynaklardan fonlanmış farklı tiplerde projeler gerçekleştirebilmektedirler. AB gibi sponsor kurumlar daha fazla proje destekleyebilmek için fon imkanlarını artırmaya çalışırken, üniversitelerimiz de, araştırmacılarımızın, bu fonları araştırmalarında kullanabilmeleri için,  proje başvuru ve sonrası süreçlerini destekleyerek katkıda bulunabilirler.

Diğer yandan bizi mutlu eden sürekli artan proje sayıları ve farklı destek protokolleri, başta proje başvurusu olmak üzere, proje kapanıncaya kadar kadar yürütülen süreçleri ile, tüm proje arka ofis çalışmalarının tıkanmasına yol açmaktadır.

Artan projelerin başvuru, gündem, değerlendirme, komisyon, satın alma, muhasebe ve gelişme rapor işlemleri, bunları gerçekleştiren destek ofis çalışanları, hakemler ve komisyon üyeleri için giderek zorlaşmaktadır.

Yayınlar, Bildiriler, Dönem ve Sonuç Raporları

Artan proje sayıları ve işlemleri ile, projelerin çıktısı olan yayınların ve patentlerin takip edilmesi ve faaliyet raporlarının üretilmesi kadar, proje destek miktarlarının, harcamalarının, avanslarının, demirbaşlarının kısaca kurum/proje mali kaynaklarının takibi ve raporlanması da imkansız hale gelmektedir. Temelde bu ihtiyaçları karşılamak için proje yaşam döngüsü yazılımı geliştirilmiştir.  Elektronik imza ve döküman yönetimi entegrasyonu olan uygulama ile BAP, AB, Kalkınma Ajansları,  SANTEZ, DPT projeleri ile vakıf destek ve ödül süreçleri, akademik idari mali süreçleri ve proje çıktıları ile birlikte proje veya yürütücü bazında izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Projelerin tüm süreçlerinde, gelişen web ve iş süreç teknolojilerinin tüm imkanlarını kullanarak, proje yürütücülerinin operasyonel süreç engellerini kaldırmak hedeflenmiştir. Keza üniversitelerimizin temel performans göstergeleri olan yayın, atıf, patent ve proje sayılarını, destek fon miktarlarını, harcamalarını, seyahatlerini, demirbaşlarını izleyebilmek ve raporlayabilmek mümkün olmuştur.

Ülkemizde bilimsel araştırma projeleri konusunda ilk ve tek çözümü geliştiren Metaform, 2005 yılında kullanıma açılan ve halen başarı ile kullanılmakta olan TÜBİTAK TTS (transfer takip sistemini) ARGE projesi olarak Teknokent bünyesinde geliştirmiştir. Proje bazlı bir resmi muhasebe uygulaması olan TTS ile TÜBİTAK, desteklediği tüm projelere aktardığı, yaklaşık 1 milyar TL civarındaki fonu, proje bazlı olarak takip etmektedir.

Proje desteği denilince akla ilk gelen kurum olan TÜBİTAK, 2006 yılından itibaren yine firmamızın geliştirdiği “Online Proje Başvuru Sistemini” kullanıma açmıştır. TÜBİTAK’ın ARBİS sistemi ile online entegre çalışan “proje yaşam döngüsü” uygulamamız ile, ülkemizde araştırmacılar, proje başvurularını halen online gerçekleştirmektedirler.

Mobil imza, e-imza gibi teknolojileri de kapsayan “Proje Yaşam Döngüsü” uygulamamızı TÜBİTAK yanı sıra, Boğaziçi gibi üniversitelerimizde görevli binlerce araştırmacı, onlara destek hizmeti veren birim çalışan ve kurum yöneticileri internet üzerinden güvenli bir şekilde başarı ile kullanmaktadır.

Faaliyet Rapor ve Grafikleri

Ipad uyumlu yazılımın yönetici grafik ve rapor dashboard arayüzleri için, kullanıcı yetki seviyelerine göre özelleştirilebilen IBM Cognos veya ORACLE BI ürünlerini öneriyoruz. Yöneticilerin IPhone, Smart Phone veya cep telefonlarından anlık veri ve grafiklere ulaşabilmeleri için ise MetaFORM Mobile ürünümüzü öneriyoruz.

İş zekası ürünleri hakkında analist düzeyinde birim çalışanlarınıza pratik eğitimler verilerek kurumunuzun tüm yeni grafik ve rapor ihtiyaçlarınızı kolayca üretebilmesi sağlanmaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri yazılımı ile bütünleşik çalışan yazılımlarımızdan özellikle Akademik-İdari Faaliyetler yazılımı ile  Bilim İnsanı Portalı yazılımı incelemenizi öneriyoruz.

Daha fazla bilgi için veya tanıtım için lütfen tereddüt etmeden iletişime geçiniz.

Premium Wordpress Plugin