Öğrenci Toplulukları Yönetimi

Öğrenci  Toplulukları ve Etkinlikleri otomasyonu,

  • Yönetim kurulu üyeleri ve danışmanlarının tanımlanması,
  • Yapılacak faaliyetler ile ilgili başvuru sürecinin on-line takibi,
  • İdari kadro ile resmi yazışmaların sağlanması,
  • Gelecek dönemlere ait faaliyetlerin ve bu faaliyetler için gerekecek kaynakların (toplantı salonu, sunum cihazları vb.) planlanması,
  • Kullanılacak belgelerin sayısal imza desteği ile idari birimlerin onaylama sürecinin takibi,
  • Faaliyet duyurularının yapılması ve etkinlik sonuçlarının değerlendirilmesi, analizi

gibi birçok özelliği içinde barındırmaktadır.

Premium Wordpress Plugin