Üniversite Kampüs Portalı

Üniversite Kampüs Portal’ı, bütün üniversite sistemlerine çevrimiçi erişim yoludur. Portal giriş sayfası küme bilgisayarın ev sayfasıdır. Dış kullanıcılar, portal üzerinden üniversitenin web sayfalarına ve dışarıya açık olan içeriğene ulaşabilirken, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerden oluşan iç kullanıcılar, tek bir şifre ile giriş yaparak, yetkileri olan içeriğe ve yaygın ve büyümekte olan servislere, yazılımlara ve bilgilere erişim sağlayabilirler. İç kullanıcıların aynı zamanda yetkileri dahilinde, içeriği değiştirmeleri de mümkündür.

Portal kullanıcıları genel olarak,

  • Üniversite e-posta servisine,
  • Forumlara,
  • Bloglara,
  • Duyurulara,
  • Wiki sayfalarına,

vb. genel hizmetlere ulaşırlarken, tüm iç paydaşlar rollerine göre yazılımlara ve bilgilere erişerek işlem yapabilirler. Örneğin, öğrenciler, öğrenci işleri yazılımı üzerinden ders bilgilerine, akademik durumlarına ulaşabilirler, kayıt ve ekle-sil işlemleri gerçekleştirebilirler, topluluklar ve etkinlikler ile ilgili bilgileri görüntüleyip ve topluluk işlemlerini gerçekleştirebilirler, uzaktan eğitim programlarına katılabilirler. Akademisyenler ise yine öğrenci işleri yazılımından danışmanlık işlemlerini gerçekleştirirlerken, bilim insanı portalından yürüttükleri faaliyetler (yayınlar, toplantılar, hakemlikler vb.) ile bilgilerini güncelleyebilirler, bilimsel araştırma projeleri yazılımı ile proje başvuruları gerçekleştirebilir veya yürüyen projelerine ait süreçlerini (alım seyahat talepleri, ara raporlar vb.) sürdürebilirler. İdari personeller kendi görevlerine uygun olarak satın alma, taşınır/demirbaş, bütçe, muhasebe gibi yazılımlarda kendilerine verilen yetkiler dahilinde işlemler yapabilir ve rapor alabilirler.

Üniversite kampüs portalının en önemli getirileri,

  • Birden fazla kampüs BT sistemi için basitleştirilmiş oturum açma ve kimlik doğrulama,
  • Yerel web ortamının kolay navigasyonu,
  • Dış kaynaklar ile dahili web bilgilerinin entegrasyonu,
  • Web tasarımı ve içerik yönetimi için gelişmiş araçlar,
  • Blog, forum, duyuru, wiki sayfaları gibi hizmetlerin, sağlanan portletler ile sisteme kolaylıkla entegre edilmesi,

olarak sayılabilir. Bu şekilde bir portala sahip bir üniversitemize yeni bir kullanıcı geldiğinde, kendine verilen tek bir şifre ile, anında sisteme dahil olup, kolaylıkla uyum sağlayarak elektronik ortamdan erişebileceği tüm bilgileri görüntüleyip, kendi rolüne ait tüm işlemleri en az yardımla gerçekleştirebilir.

Premium Wordpress Plugin