Satın Alma Yönetimi

Satın alma yazılımı ile,

* Alım taleplerinin çevrim içi yapılması,
* Alım onayı,
* Sisteme kayıtlı firmalardan seçilenlerin teklife davet edilmesi,
* Sisteme kayıtlı olmayan firmalara cari kartların açılması,
* Benzer alımlara ilişkin bilgilerin görüntülenmesi (hangi firmalar hangi teklifleri vermişler),
* Tekliflerin sisteme tanımlanması,
* Kazananların belirlenmesi

adımlarından oluşan tüm süreçler gerçekleştirilebilir. Yazılım alım sırasında tanımlanan kurallar çerçevesinde bütçe aşımını engeller.

Satın alma sürecinde kullanılan tüm belgeler (onay, davet, sipariş vb.), sistem tarafından otomatik olarak üretilir. Bu kullanılan belgelerde bir standardın oluşmasını ve merkezi olarak değişim yönetiminin gerçekleştirilmesini sağlar.

Son olarak sistem, kullanıcıların yetkilerine uygun olarak, tüm oluşturulan bilgi ve belgelere istenilen yer ve zamanda kolaylıkla ulaşılmasını sağlar.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre alımlarını yöneten, Devlet Üniversitelerimiz tüm bu süreçlerini, ilgili kanuna uygun şekilde geliştirilmiş modülleri kullanarak gerçekleştirirler. Kullanılan bütçe kodları, doğrudan temin, açık ihale, pazarlık usulü ve belli istekliler arası ihaleler ve yine ihalenin mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapı işleri alımları olmasına göre, kanuna uygun süreçler işlerken, Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği standart formlar, tutanaklar, şartnameler ve diğer belgeler sistem tarafından otomatik olarak üretilir.

Premium Wordpress Plugin