İş Zekası ve Raporlama

İş zekası, her ne kadar çoğunlukla iş zekası uygulamalarına indirgense de, aslında karar vericilere, karar alma süreçlerini kolaylaştıracak bilgileri, etkili, kolay ve hızlı bir biçimde sağlayacak, sistem ve süreçlerin tamamını kapsar. Bu kapsamda iş zekası ürünleri kurumların ham verilerini analiz etme, raporlama ve sunmasını mümkün kılan araçlar sağlamaktadır. Günümüzde, kurum üst düzey yöneticileri özellikle karar alma süreçlerinde (iş geliştirme, maaliyet düşürme, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, ürünlerinin konumlandırılması vb.) iş zekası ürünlerini artan oranlarda kullanmaktadır.

İş zekası ürünlerinin sağladığı ana faydalar;
* Dağıtık yapıdaki ve farklı teknolojiler üzerinde yer alan verilerin analiz için toplanması ve konsolide edilmesi,
* Verilerin toplanması, konsolide edilmesi, işlenmesi için harcanacak emek ve çabanın verilerin analizine yönelmesi,
* Anahtar performans göstergelerinin tespiti ve izlenmesinin kolaylaşması,
* Karar vericilere veya araştırmacılara, davranış modelleri sunulması (hangi profilde müşteriler hangi ürünlerimizi tercih etti, hangi özelliklere sahip hastalar belli bir hastalığa daha çok sahip oluyor, hangi bölgelerde temsilcilik açmalıyım vb.),
* Karar vericilerin veya iş süreç sahiplerinin, teknik personele ihtiyaç duymadan detaylı raporlar oluşturabilmeleri, raporlarında filtreler tanımlayabilmeleri,
* Karar vericilerin tahmine dayalı kararlar alması yerine, gerçeklere dayalı karar almasını sağlaması,
sayılabilir.

Bu faydalara ulaşmak isteyen müşterilerimize, dünyaca kabul görmüş iş zekası ürünlerini sağlamakta ve bu kapsamda ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız.

Premium Wordpress Plugin