İstanbul Üniversitesi BAP

Müşteri / Proje Adı İstanbul Üniversitesi / Proje Yaşam Döngüsü Otomasyonu
Müşteri Büyüklüğü Ülkemizdeki en köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi, sahip olduğu 4 büyük hastanesiyle döner sermayesine en büyük geliri sağlayan üniversitemizdir. Bu özelliği aynı zamanda kendi kaynakları ile en çok sayıda projeyi en büyük bütçeyle desteklemesine de olanak sağlamaktadır. Hali hazırda Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon birimi üniversite genelinde, 3000’i aşan sayıda projeye AR-GE desteği sağlamaktadır.
Proje Başlangıç / Tamamlanma  Tarihleri 2006-2007
ÇözümBilgiDetaylar  

   

Temel Başarılar

Proje İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün desteklediği projelere ait proje başvurusu aşamasından başlayan, komisyon değerlendirmesi, hakem değerlendirmesi, proje alımlarının gerçekleştirilmesi, proje muhasebelerinin yönetilmesi ve takip edilmesi ve projelerin bilimsel olarak ve muhasebe-bütçe açısından raporlanmasını online ortama taşımıştır.Çok uzun olan ve zor bir süreç olan proje başvuru aşaması, hızlandırılmış, hatalardan ayıklanmış ve kolaylaşmıştır.

Proje başvurularının kolaylaşması ile proje sahipleri proje vermeye teşvik edilmiş ve daha çok sayıda proje başvurusu alınmaya başlanmıştır.

Başvuru sürecinde yapılan hatalar azaldığından alınan nitelikli proje sayısı önemli ölçüde artmış aynı şekilde başarılı başvuru yüzdesi yükselmiştir.

Ön yeterlilik sağlayamayan aday projeler, proje alma esnasında elendiğinden değerlendirme sürecinde ortaya çıkan vakit kayıpları engellenmiş ve değerlendirme çabalarının nitelikli projelere kaydırılması sağlanmıştır.

Değerlendirme aşamasında bir standart sağlanmıştır.

 Benzer projelere kaynak aktarılmasının önüne geçilmiş bütçenin daha çeşitli ve etkin projelerde kullanılması sağlanmıştır.

Verilen desteklerle alınan demirbaşların kontrolü yapılmaya başlanmış bu sayede alınan kaynakların birden fazla projede paylaşılabilmesi ile önemli ölçüde tassarruf sağlanmıştır.

Sağlanan çok sayıdaki istatistiki rapor ile, verilen desteklerle ilgili büyük resim anında görüntülenebilmekte bu sayede üst düzey yöneticilerin geleceğe yönelik daha kolay, doğru ve hızlı destek politikalarını belirlemelerine olanak sağlamaktadır.

Verilen destekler ile gerçekleştirilen projeler sonucu ortaya çıkan yayın sayısı çok önemli ölçüde artmıştır. Bu İstanbul Üniversitesininn yayın konusunda dünyadaki ilk 50 üniversite arasına girmesinde çok önemli rol oynamıştır.

Premium Wordpress Plugin