Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖYP

Müşteri/Proje Adı Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Bütünleşik Öğretim Üyesi Yetiştirme Porogramı Otomasyonu
Müşteri Hacmi Orta Doğu Teknik Üniversitesi geçen sene başlayan ÖYP programlarının 630 öğrenci ile öncü kurumu halindedir.
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihi 2010-…
Çözümle ilgili Ayrıntılı Bilgi Proje üniversiteye DPT tarafından aktarılan (yıllık 6.000.000-TL) bütçenin, ÖYP öğrencilerinin, EABD başkanlarının, tez danışmanlarının ve rektörlüğün projelerinde online olarak kullanılmasını ve ODTÜ’ye öğrenci gönderen ÖYP üniversitelerinin kendi öğrencilerinin durumunu takip etmesini sağlayacaktır. Proje Mart ayında kullanıma açılacaktır.
Premium Wordpress Plugin