Hacettepe Üniversitesi Mali Yönetim

Müşteri/Proje Adı Hacettepe Üniversitesi / Merkezi, bütünleşik analitik bütçe, satınalma, taşınır, BAP ve faaliyet otomasyonları
Müşteri Hacmi Ülkemizdeki en büyük ve öncü üniversitelerden biri olan Hacettepe Üniversitesi ayrıca 5018 Sayılı kanun uygulamalarında pilot kurum olmasıyla da ayrı bir önem taşımaktadır. Bünyesinde bulunan 3 büyük hastane ile döner sermayesinde en büyük geliri kaydeden kurumlarımızdan biridir.
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihi 2007 – 2008

Çözümle ilgili Ayrıntılı Bilgi

 

 

Temel Başarılar:

Bu projenin amacı;  5018 sayılı kanun kapsamında pilot kurum seçilen Hacettepe Üniversitesi’nin, yine aynı kanunda strateji geliştirme daire başkanlıklakrına verilen, “yönetim bilgi sistemi kurma” görevine ilişkin modüllerinin geliştirilerek hayata geçirilmesidir. Proje bünyesinde bütünleşik analitik bütçe, satınalma, taşınır, BAP ve faaliyet otomasyonları sıfırdan geliştirilmiştir.

 5018 sayılı kanuna ilişkin yürütülen proje süreçleri, metodolojisi ve ortaya çıkan modüller, kendi süreçlerini YBS’ye taşımakla yükümlü olan diğer kurumlarımız için bir referans noktası olmuştur.

 Hem genel bütçeden aktarılan, hem de sahip olduğu hastanelerden döner sermayesine kazandırdığı kaynakla çok büyük bir bütçeye sahip olan Kurum, çok daha etkin bir biçimde bütçe planlaması yapmaya başlamış, yapılan projeksiyonlarla gerçekleşme rakamları birbirine azami ölçüde yaklaşmıştır.

 5018 sayılı kanun öncesinde kurum satın almaları, idari mali işler, yapı işleri gibi birkaç daire başkanlığında toplanmışken ilgili kanunla bu yetki ve görev harcama birimlerine aktarılmıştır. Bu noktada 56 harcama birimine sahip üniversitede, mevzuata hakim olarak satın alma işlemlerini yürütecek personel sıkıntısı yaşanmıştır. 4734 sayılı KİK kanununa uygun olarak geliştirilmiş Kamu İhale Otomasyonu sayesinde mevzuata hakim olmayan personelinde kendi satın alma işlemlerini hatasız olarak yapması sağlanmıştır. Yapılan ihaleler şeffaflık kazanmış ve her birim alım yaptığı bütçe kaleminde harcayabileceği ödenek tutarlarını gerçek zamanlı olarak takip edebilmiştir.

 Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak geliştirilen otomasyon ile, kurumun satın aldığı ve sahip olduğu demirbaşların ve alınan sarfların çok daha  etkin bir şekilde takip edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca stok ve zimmetteki taşınırların gerçek zamanlı olarak ve %100 doğrulukta takip edilebilmesi, satın alma yerine stok ve zimmetten ihtiyaç sağlama olanağını getirmiş bu da ciddi ölçüde tassarruf edilmesini mümkün kılmıştır.

 Taşınır mal otomasyonu Hacettepe Üniversitesi ve tarafımızdan üniversitelere ücretsiz olarak verilmiş, Mersin Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi pek çok kurumda kullanılmıştır.

 Faaliyet Raporu otomasyonu ile alt birimlerden tutarlı yüzde yüz doğrulukta veriler çok kolay ve hızlı bir biçimde alınmakta, üniversiteye ait tüm sistemler (öğrenci işleri, personel, taşınır, bütçe otomasyondan vb.) ile entegre çalışan sistem sayısal tüm verileri otomatik olarak ve doğru bir biçimde faaliyet raporuna konsolide ederek aktarmaktadır.

 BAP Otomasyonu ile üniversite kapsamında desteklenen nitelikli proje sayısı artmış, proje bütçelerinin daha etkin kullanılması sağlanmıştır.

Premium Wordpress Plugin