Teknoloji Çözümleri

Müşterilerimizin bilişim teknolojileri alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda,

  • Geleneksel süreçlerini, yazılım teknolojilerine aktaran ve onay süreçlerinde ıslak imza yerine E-İmza ve Mobil İmza kullanmak isteyen kurumlarda, uyarlama ve entegrasyon çözümleri,
  • Merkezi olarak kurum ağaçlarını tanımlamak, bu ağaç altında atanan kullanıcıların farklı yazılımlara tanımlanan rollerine uygun olarak girişini sağlayarak, sadece yetkileri çerçevesindeki bilgilere ulaşmalarını ve yine bu yetkiler çerçevesinde tanımlanan fonksiyonlarını kullanmalarını sağlayacak altyapının kurulması, mevcut sistemlere uyarlanması ve entegre edilmesine yönelik çözümler,
  • Kullanıcıların, mevcut tüm yazılımlara ve içeriğe, tek bir giriş kapısından, yetkileri doğrultusunda ulaşmasını sağlayan portal ve içerik yönetimi çözümleri,
  • Kendi ihtiyaçları doğrultusunda, yazılımlarını kendi kaynakları ile geliştirmek isteyen müşterilerimize yönelik proje yönetimi çözümleri,
  • BT altyapısı kurulması ihtiyaçlarına yönelik, donanım sağlama, donanım ve yazılım (veritabanları, uygulama ve web sunucuları) konfigürasyon ve kurulum, bakım ve destek hizmetleri,
  • Açık kaynak kodlu uzaktan eğitim ve sanal sınıf çözümlerinin kurulması, konfigürasyonu, uyarlanması ve özel ihtiyaçlar doğrultusunda bu çözümler üzerine eklentiler geliştirilmesi hizmetleri,

sağlanmaktadır.

Premium Wordpress Plugin