Teknoloji

Açık Kaynak

MetaFORM, özgün uygulamalarını JAVA ve Python teknolojileri ile geliştirmekte ve müşterilerine önermektedir.

Kullanılan Tasarım Kalıpları (Design Patterns)

 • MVC (Model View Controller)
 • Tekil Nesneler (Singleton)
 • Fabrika Üretimi (Factory)

Çok Katmanlı Mimari (n-Tier Design)

 • Kullanıcı Etkileşim Katmanı
 • İş Matığı Katmanı
 • Veritabanı Erişim Katmanı

İşletim Sistemleri (Operating Systems)

 • Linux
 • Windows
 • Unix/Solaris/Oracle Linux

Test Edilmiş Uygulama Sunucuları (Application Servers)

 • Apache Tomcat
 • GlassFish
 • JBoss
 • IBM WebSphere
 • Oracle Weblogic
 • Karaf

Kullanılabilen Veritabanı Sunucuları (Database Servers)

 • Oracle 10gR2 ve sonrası
 • Microsoft SQL Server
 • IBM DB2
 • IBM PostgreSQL
 • MySQL
 • MariaDB
 • POSTGIS (geospatial)

Dış Sistem Entegrasyonu (3rd Party Application Support)

 • IBM, Oracle ve açık kaynak (WSO2, Bonita, JBPM) ESB, BPM gibi orta katman ürünleri
 • IBM, Oracle ve açık kaynak (Jasper) bilgi yönetimi, iş zekası ürünleri
 • IBM, Oracle ve açık kaynak (OPEN LDAP, directory studio, CAS vb) kimlik ve erişim denetimi ürünleri
 • LDAP ve MAD Eposta entegrasyonu
 • Web Servisler ile sağlanan ya da XML formatındaki bilgi aktarımı
 • Daha önce kullanılan veritabanlarından bilgi almak için veriaktarım yapıları (Migrator)

Güvenlik (Security)

 • SSL desteği
 • Gizli bilgilerin şifreli gönderimi (3Des – MD5)
 • OWASP Standartına uygun güvenlik derecelendirmeleri ve kontrolleri

Java ve Python Teknolojileri

 • Spring Framework
 • Java Server Face (JSF), Java Server Pages (JSP) – Kullanıcı Etkileşim Katmanında  kullanılıyor.
 • Enterprise Java Bean (EJB 3) – İş Matığı Katmanında kullanılıyor.
 • Java Persistance API (JPA ve Hibernate) – Veritabanı Erişim Katmanında kullanılıyor.
 • OSGI, Bash Scripting, Xmpp
 • Ionic Framework
 • Cordova Frameworks
 • Angular JS
 • JSTL
 • JQuery, Prototype
 • AJAX ve JavaScript
 • Struts

Kullanılan ve Entegre Edilebilen Diğer Teknolojiler

 • Adobe Flex
 • .NET, ActiveX
Premium Wordpress Plugin