Bilim İnsanı – YÖKSİS

Bilim İnsanı Portalı Yazılımı, üniversitede görevli tüm araştırmacılara ve öğretim üyelerine ait özlük bilgileri ile birlikte aşağıda belirtilen bilgilerin ve fazlasının, sistematik olarak kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. YÖKSİS uygulaması ile eşlenik Bilim İnsanı Portalı yazılımında kayıt altına alınan verilerden bazıları şunlardır;

  • Uluslararası indekselere göre yayınlar,
  • Kurum içi/dışı idari ve akademik deneyimler,
  • TÜBİTAK ARBİS uyumlu türkçe ve ingilizce araştırma alanları seti ve tanımlama,
  • Editörlükler, çeviriler,
  • Ödüller, patentler,
  • Ders yükleri,
  • Yurtiçi/dışı bilimsel toplantı katılımları,
  • Yurtiçi/dışı düzenlenen bilimsel toplantılar,
  • Yurtiçi/dışı düzenlenen sempozyum,
  • Yürütülen veya tamamlanmış iç ve dış kaynaklı (sponsored) projeler ve çıktıları.

Yazılım YÖK formatında akademik CV çıktısını otomatik hazırlamaktadır.

YÖKSİS ve KampusONE web servisleriyle verilerin online iletilmesi, akademisyenlerin tek noktaya ve bir kez veri girerek üniversite yönetimi için gerekli olan rapor ve grafiklerin üretilmesini de sağlamaktadır.

Üniversitenizde halen kayıtlı bulunan akademik faaliyet verileri, bilim insanı portalına aktarılabilmekte ve güncel verileriniz YÖKSİS’e online senkronize edilebilmektedir.

Yazılım ile, bilim insanlarımızın akademik verileri, sistematik şekilde kayıt altına alınmakta, YÖK, TÜİK, DPT, TÜBİTAK, SAYIŞTAY gibi dış kurumlara gönderilmesi gereken veri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar ve grafiklerin, anlık ve  tam doğrulukta üretilebilmesi mümkün olmaktadır.

IPad uyumlu yazılımın yönetici grafik ve rapor dashboard arayüzleri için, kullanıcı yetki seviyelerine göre özelleştirilebilen IBM Cognos veya ORACLE BI ürünlerini öneriyoruz. Yöneticilerin IPhone, Smart Phone veya cep telefonlarından anlık veri ve grafiklere ulaşabilmeleri için ise MetaFORM Mobile ürünümüzü öneriyoruz.

İş zekası ürünleri hakkınd,a analist düzeyinde birim çalışanlarınıza pratik eğitimler verilerek kurumunuzun tüm yeni grafik ve rapor ihtiyaçlarınızı kolayca üretebilmesi sağlanmaktadır.

Bilim İnsanı Portalı yazılımı ile bütünleşik çalışan yazılımlarımızdan özellikle Akademik-İdari Faaliyetler yazılımı ile Bilimsel Araştırma Projeleri yazılımlarını incelemenizi öneriyoruz.

Daha fazla bilgi için veya tanıtım için lütfen tereddüt etmeden iletişime geçiniz.

Premium Wordpress Plugin